«10 år er nok»

10 år er nok, kunngjorde Høgre-leiar Jan Petersen i går. Kunngjeringa kom same dagen som Aftenposten på leiarplass bad han slutte «mens leiken er god».