Utdanning og null barn = høg brystkreftrisiko

Barnlause, høgt utdanna kvinner har 57 prosent større risiko for å døy av brystkreft enn kvinner med berre ungdomsskule.