Stiller sin plass til disposisjon

Monica Kristensen Solås opnar for å gå av som generalsekretær i Redningsselskapet.