Innbrudd hos korrupsjonsmistenkt psykolog

Innbruddstyver endevendte natt til mandag kontoret til den korrupsjonsmistenkte psykologen John Sandstrøm.