Flertall for å gi samboere delt foreldreansvar

Samboere som blir foreldre vil få automatisk delt foreldreansvar og dermed bli likestilt med gifte foreldre.