Ingen streik i meierisektoren

Det blir ingen meieristreik etter at partene forhandlet seg fram til en løsning, to og en halv time på overtid natt til lørdag.