UDI: Flere får asyl

Utlendingsdirektoratet regner med at andelen asylsøkere som får bli i Norge i år, vil komme opp i 64 prosent. I fjor fikk 45 prosent innvilget søknaden.