Mistenkelig dødsfall i Sauda

En 50-åring ble i går funnet død i Sauda. Politiet betrakter dødsfallet som mistenkelig.