Høyre-ordførere ønsker FrP-samarbeid

18 av 24 Høyre-ordførere og gruppeledere VG har snakket med, ønsker et formalisert samarbeid med Fremskrittspartiet etter valget.