Legger høyspenningen i bakken

Høyspentledningen over Loddefjord blir snart fjernet. 70 millioner kroner brukes på å grave ned den og fem andre linjer. Årsaken er estetikk, ikke fare for stråling, sier BKK.