Veterinærstriden kan blusse opp igjen

Den Norske Veterinærforening (DNV) mener at Landbruksdepartementet bryter med den ukegamle avtalen med veterinærene i et forslag til ny vaktordning.