Diskrimineringen kan ta slutt

Forsikringsbransjen kan bli nødt til å likestille kvinner og menn. Et EU-direktiv på trappene kan forby bruk av kjønn ved beregning av forsikringspremier.