Bergensbanen ut på anbud

Samferdselsminister Torild Skogsholm vil ha anbudskonkurranse på to av de viktigste jernbanestrekningene i landet - Bergensbanen og Sørlandsbanen.