• <b>ALVORLIG DEBATT:</b> De fire Ap-kvinnene fra Vestlandet er enige om at dagens abortordning ikke er bra nok, men er uenige om hvordan problemet bør løses. Fra venstre: Ingrid Bjørketun Heggø, Karianne Torvanger, Ruth Brudvik og Liv Stokkenes Jacobsen. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Dagens ordning må endres

De fire Ap-kvinnene fra Vestlandet er uenige om grensen for selvbestemt abort bør være 12 eller 16 uker, men de er enige om én ting: Dagens nemndordning må endres.