Har kniven på strupen

Statsminister Kjell Magne Bondevik kan vente ein krass reaksjon frå Stortinget om han ikkje fylgjer opp kravet frå stortingsfleirtalet i saka om økonomistyringa i Forsvaret.