Vil offentliggjøre medisinpriser

Et flertall på Stortinget kan tvinge regjeringen til å avslutte hemmeligholdet av prisene på legemidler. Åpenheten vil omfatte innkjøp verd milliarder.

ÅPENHET: Flere partier fremmer forslag om at avtalene helseforetakene gjør med legemiddelprodusenter om medisiner skal være offentlige. Dermed går det mot flertall for åpenhet.
 • Eystein Røssum
 • Tron Strand
 • Anders Haga
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Hva betaler skattebetalerne for medisinen som blir brukt ved norske sykehus? Og hvor mye får legemiddelindustrien for de nye, superdyre legemidlene?

Det er det nesten ingen som vet, etter at det de siste årene er innført tungt hemmelighold rundt norske legemiddelpriser:

 • I 2016 ble det bestemt at prisene på sykehusmedisiner kjøpt inn etter anbud skal være hemmelige. Det endret 20 års praksis med åpenhet.
 • Helseminister Bent Høie tok i 2015 initiativ til at fremforhandlede priser for medisiner på blå resept kan holdes unna offentligheten.
 • Også prisen på nye, dyre legemidler som blir tatt i bruk etter prisforhandlinger holdes hemmelig. Muskelmedisinen Spinraza er ett slik eksempel.

Totalt omfatter hemmeligholdet medisininnkjøp for flere milliarder kroner hvert år. Helseminister Bent Høie har gjentatte ganger forsvart praksisen, blant annet i Stortinget.

Men nå går det mot at praksisen kan bli avsluttet. Onsdag vil både Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremme forslag om å åpne opp.

Aps representanter i helse- og omsorgskomiteen ber i sitt forslag regjeringen sørge for at «enhetspriser på legemidler som gis i norske sykehus som hovedregel skal være offentlige».

SV lover å støtte begge forslagene. KrF har tidligere vært opptatt av åpenhet rundt legemiddelprisene. De kommer ikke til å støtte Sps forslag, men skal nå vurdere Aps. Dermed kan Bent Høie (H) bli overkjørt av Stortinget.

Bakgrunn: En billig medisin ga eldre synet tilbake. Det ville legemiddelselskapene stoppe.

– Norge har en lang tradisjon for åpenhet om legemiddelpriser. Det er ikke bare et viktig demokratisk prinsipp. Prisene våre har godt tålt sammenlikninger med andre land, sier Aps helsepolitiske talskvinne, Ingvild Kjerkol.

UENIGE: Mens helseminister Bent Høie (H) har lenge forsvart hemmeligholdet av medisinprisene, til Kjersti Toppes (Sp) frustrasjon.

Hemmelige innkjøp for 8,5 milliarder

Hun viser til en rapport om legemiddelpriser som nettopp har vært ute på høring. Der hadde en rekke instanser innvendinger, blant andre Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Justisdepartementet mente beslutningen om hemmelighold bygger på en tvilsom lovforståelse.

Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus og en av landets fremste eksperter på forvaltningsrett, var også sterkt kritisk til grunnlaget for hemmeligholdet.

– Dersom alt holdes hemmelig, vil vi på sikt gi mer makt til legemiddelindustrien. Vi risikerer å få dyrere, ikke rimeligere legemidler, sier Kjerkol.

Statsråd Høie har selv opplyst at medisinkjøp for 8,5 milliarder kroner var konfidensielle i fjor, fordi de var knyttet til anbudskonkurranser.

– Empirien mangler

Høie har gjentatte ganger forsvart hemmeligholdet. Til BT sa han i mai:

– Konsekvensen av at Norge stiller ensidige krav om åpenhet og rabatter er at vi hadde fått mindre tilgang på legemidler, og vi hadde måttet betale mer for de legemidlene vi kjøper.

Helseministeren har også forsvart praksisen i skriftlige svar til Stortinget, der opposisjonen har stilt en rekke spørsmål i kjølvannet av Bergens Tidendes artikkelserie om legemidler.

– Jeg har spurt Høie om han har empiri som dokumenterer at prisene blir høyere ved åpenhet. Det bekrefter Høie at han ikke har, sier Kjerkol.

Ap vil likevel ikke helt stenge døren for hemmelighold i spesielle tilfeller.

– Når det gjelder sjeldne og dyre medisiner til små pasientgrupper, kan det være nødvendig med hemmelighold for å få et godt resultat. Men det skal være unntaket, sier Kjerkol.

FREMMER FORSLAG: Aps Ingvild Kjerkol legger frem forslag om at helseforetakenes avtaler om innkjøp av legemidler skal være offentlige.

– Hindrer debatt om prioriteringer

Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, har lenge kjempet for større åpenhet. I vår fremmet hun et forslag om prisåpenhet som ble stemt ned i Stortinget. Onsdag prøver hun igjen å få gjennomslag.

– Konsekvensene av hemmeligholdet er blitt belyst blant annet i BT de siste månedene. Det er til hinder for å gjøre riktige prioriteringer, og gir industrien større makt, helt i strid med de verdiene helsevesenet skal bygge på, sier Toppe.

Hun mener det er helt grunnleggende at storsamfunnet har rett til å få vite hva fellesskapets penger blir brukt på.

– Bent Høie gjemmer seg bak regelverket når han påstår at hemmelighold må til. Vi mener åpenhet er fullt mulig innenfor det regelverket vi har. Det var jo også det som var praksis i mange år, sier Toppe.

Lysbakken: – Er en skandale

Hun mener det er særlig viktig med åpenhet med stadig nye og dyre medisiner, der myndighetene må ta stilling til hvilke legemidler samfunnet skal ta seg råd til å bruke.

– Skal vi sikre legitimitet til organene som tar avgjørelsene, må vi også være åpne om kostnadene, sier Toppe.

Hun er glad for at Ap nå fremmer krav om åpenhet – selv om hun er kritisk til deres åpning for å gjøre unntak.

– Vi har erfaring for at slike formuleringer blir brukt til å hindre reelle endringer, sier Toppe.

SV-leder Audun Lysbakken lover å støtte forslagene.

– Vi håper de kan bidra til større åpenhet om legemiddelpriser, slik at flest mulig kan få tilbud om de legemidlene de trenger. Det BT har avdekket når det gjelder hemmelighold om forhandlinger og priser på legemiddel, er en skandale og det er flott om det er mulig å få flertall for disse forslagene, skriver Lysbakken i en e-post.

Han retter også et spark til helseminister Bent Høie:

– Det er Høie som innført denne praksisen der legemiddelfirmaer får styre pris og har fått tilgang på info om både pasienter og ansatte. Det burde han ha ryddet opp i for lenge siden, men nå håper vi et stortingsflertall kan rydde opp, skriver SV-lederen.

FOR ÅPENHET: Olaug Bollestad har tatt til ordet for åpenhet rundt legemiddelpriser. Nå skal KrF-gruppen diskutere Aps forslag om åpenhet.

Skal diskutere forslaget

Lederen av helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad (KrF), har tidligere sagt at KrF ønsker å endre hele beslutningssystemet.

– Det bør være større åpenhet rundt legemiddelpriser, sa Bollestad til BT i august.

I dag sier Bollestad at KrF er enig i prinsippet om at det er best med åpenhet om medisinprisene. Samtidig mener hun det i noen spesielle tilfeller kan være grunner for ikke å ha åpenhet. Bollestad har merket seg dette forbeholdet også er med i Aps forslag, men sier de må lese helheten i forslaget grundig før de lander noe.

– Vi kommer til å vurdere dette. Jeg har ikke gitt noen råd til gruppen min ennå, men det skal jeg, sier hun før hun igjen understreker at KrF er opptatt av åpenhet på dette feltet.

Publisert
 1. Legemiddelindustrien
 2. Sykehus
 3. Norge
 4. Medisin
 5. Debatt

Les mer om dette temaet

 1. Ber Bent Høie rydde opp i hemmeligholdet

 2. Rot med hemmelig medisinavtale har kostet sykehusene millionbeløp

 3. Mener hemmelige avtaler bryter norsk lov

 4. Beskylder Høie for å løpe fra ansvaret for hemmelighold

BT anbefaler

Nytt hus for rus­avhengige: – Dette skal ikke bli nye Vågsbunnen

Rusavhengige i Bergen har fått et nytt hus i sentrum som de skal styre helt selv. «Huset» skal bli sitt første av sitt slag i Norge.

LES SAKEN