• Kart klima vannkraft 2.pdf

Bannlyst i Danmark, omfavnet her

Regjeringen vil fortsatte kjøpe klimakvoter fra store vannkraftprosjekter i u-land. Den danske staten har bannlyst kvotene, av fare for naturødeleggelse og tvangsflytting av mennesker.