— Jeg tror Sverige generelt oppfattes som et mer sjenerøst land for asylsøkere. Asylpolitikken er også mindre omstridt og debattert enn i Norge, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet til NTB.

Liberalt i Sverige

Han avviser at mulighetene til å få asyl er større i Sverige enn i Norge.

— Det er ingen vesentlige forskjeller i hvordan asylsøknadene vurderes. Når så mange flere søker asyl i Sverige har det primært andre årsaker, framholder han.

Norge har imidlertid et strengere regelverk for familiegjenforening enn Sverige, og det er også lettere å få arbeidstillatelse mens asylsaken behandles i Sverige enn i Norge.

Mer attraktivt

— I Sverige kan asylsøkere dessuten få økonomisk støtte til å bo privat hvor de vil, mens de i Norge bare får økonomisk støtte hvis de bor i asylmottak. I Sverige bor mange asylsøkere i de store byene, gjerne steder der egen nasjonalitetsgruppe allerede er godt representert. Det kan være viktig faktor, framholder UDI-direktøren.

En forklaring på det store avviket er med andre ord sammensetningen av befolkningsgrupper. Sverige har allerede større innslag av mennesker fra land med stor utvandring.

— Asylsøkere reiser gjerne til land hvor det allerede befinner seg større grupper fra samme nasjonalitet, sier Forfang.

Vest-Balkan

I tillegg til asylsøkere fra Syria, Somalia og Afghanistan har Sverige fått mange fra Vest-Balkan etter at landene der ble visumfrie til Schengen. I denne gruppen får så godt som alle avslag både i Norge og Sverige.

— Men vi praktiserer hurtigprosedyrer for disse gruppene fordi asylsøknadene deres anses som åpenbart grunnløse. På den måten har vi unngått å få større grupper fra Vest-Balkan, sier Forfang.

Køer

Tidligere denne uken beskrev det finske nyhetsbyrået FNB de prøvelser svenske utlendingsmyndigheter gjennomgår i disse dager. Hver uke tar Migrationsverket imot et tresifret antall flere asylsøknader enn organet har kapasitet til å behandle.

Siden september har antallet asylsøknader ligget på om lag 1.250 i uken. Migrationsverket regner selv med å kunne behandle inntil 700 ukentlig. Resultatet er lange køer og økt ventetid for asylsøkerne.

— Situasjonen er meget anstrengt, medgir den svenske innvandringsministeren Tobias Billstrøm.

Hovedsakelig skriver økningen i antallet asylsøknader seg fra den anspente situasjonen i Syria, men antallet asylsøkere fra Somalia og Afghanistan er også økende.

I Norge forventes ingen økning i antallet nye asylsøkere neste år. Anslaget på 9.500 er det samme som i år.

Bør vi lære av svenskenes asylpolitikk?