Kulturrådet støtter prosjektet selv om flertallet i Norsk kulturråds utvalg for dans i sin innstilling ikke ville gi penger. Utvalget består av fire medlemmer. Lederen Arne Fagerholt gikk inn for bevilgning, mens Leif Hernes var inhabil i behandlingen av saken. Flertallet besto dermed av de to andre medlemmene, Amanda Steggell og Zezé Kolstad, som ikke ville støtte prosjektet.

— Jeg kan ikke støtte prosjekter som mottar penger fra den israelske ambassaden fordi Israel okkuperer Gazastripen. Det er brudd på menneskerettigheter, sier Steggell til Aftenposten.

Hun er skuffet over at Kulturrådet endte med å bevilge penger til det israelsk-norske danseprosjektet «Red one & Heaven or Tel Aviv». Prosjektet er et samarbeid mellom Bærum Kulturhus og koreografene Youssi Berg og Oded Graf fra Israel. Danseprosjektet er en del av et større talentutviklingsprosjekt for nyutdannede dansere kalt «Ut i scenekunsten».

I likhet med Kulturrådet har Israels ambassade i Norge valgt å støtte prosjektet. Viseambassadør George Deek begrunner bevilgningen med at ambassaden ønsker å bidra til å bygge bru mellom nordmenn og israelere, og at prosjektet har høy kunstnerisk standard.