De 27 selskapene har mellom 52 og 100 prosent av sine inntekter fra kull.

KLP har tidligere varslet at de ville trekke seg ut fra kullsektoren, og at de heller vil investere rundt 500 millioner kroner i fornybar energi.