• LØGN ELLER GALSKAP: Retten finner det bevist at det angivelige terrornettverket Knights Templar ikke eksisterer. Siden Breivik er dømt som tilregnelig, betyr det at de mener historien om nettverket er en bevisst løgn Breivik har brukt for å selge sitt ekstreme budskap. FOTO: Fotomontasje

Tror ikke på Breiviks tempelriddere

«Knights Templar» virker som et fantasiprodukt, mener dommerne.