Saken skulle startet i september i fjor, men ble utsatt fordi mannens forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, skulle granske en rekke ukjente dommer fra massakrene i Rwanda.

21 års fengsel

Bugingo, som er bosatt på Landås, ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i februar i fjor.

Han ble funnet skyldig i å ha deltatt i drap på flere tusen mennesker i løpet av to uker under folkemordet i Rwanda i 1994.

ANKESAK: Tirsdag startet ankesaken mot den folkemord-tiltalte Sadi Bugingo, som i tingretten ble dømt til fengsel i 21 år for medvirkning til massedrap.
Christian Nicolaien

Tingretten slo fast at Bugingo hadde en lederrolle da han deltok i to massakrer, hvor om lag 2000 mennesker ble drept.

I tillegg skal han ha stått bak flere drap på sykehuset i hjembyen Kibungo.

Nye vitner

Bubingo har sittet et ekstra år i varektekt.

Gjennom mesteparten av 2000-tallet pågikk det en rettsprosess i Rwanda, hvor flere personer ble dømt for medvirkning til de samme massakrene som Bugingo skal ha deltatt i. Men innholdet i dommene har vært ukjent både for politiet, påtalemyndigheten og Bugingos tidligere forsvarer. Det er disse dokumentene forsvareren har gransket.

Forsvareren varslet i oktober i fjor at han vil stevne en rekke nye vitner i ankesaken — til sammen over 50.

Til jul

Borgarting lagmannsrett har satt av tid helt til jul med å behandle anken.

Dersom Sadi Bugingo hadde vært tiltalt etter folkemordparagrafen i straffeloven, kunne påtalemyndigheten teoretisk ha lagt ned påstand om 30 års fengsel. Men folkemordparagrafen trådte først i kraft i 2008 og kunne derfor ikke anvendes. Høyesterett har slått fast at lovbestemmelsen ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

FOLKEMORD: Sadi Bugingo valgte å sitte ett år ekstra i varetekt for at forsvareren skal få tid til å sette seg inn i ny dokumentasjon. Bugingo, som har bodd i Norge siden 2001, ble dømt til 21 års fengsel i tingretten. Da med Harald Stabell som forsvarer.
ILLUSTRASJON: ESTHER MARIA BJØRNEBOE