— Helsedirektoratet er en sentral premissleverandør for utviklingen av helsetjenesten i Norge. Jeg ser fram til å bidra til ledelsen av direktoratet både med min fagbakgrunn og mine erfaringer fra ledelse og samfunnsliv, sier Mæland.

Øystein Mæland er utdannet lege og psykiater. Han kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Helsedepartementet, der han leder arbeidet med fremtidig organisering av rettspsykiatrien.

— Jeg er glad for å ha ansatt en svært kompetent leder med bred erfaring både fra ulike nivåer i helsetjenesten og fra departement og direktorat. I tillegg er hans fagbakgrunn fra psykisk helsevern verdifull for oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Fra 2004 var Øystein Mæland divisjonsdirektør for Psykiatrisk divisjon ved Oslo universitetssykehus, og fra 2009 til 2011 klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Han ble utnevnt til direktør i Politidirektoratet i 2011, og trakk seg fra stillingen 16. august i fjor. Mæland har vært statssekretær i Justisdepartementet i to perioder, siste gang fram til 2001. De siste årene har han ikke hatt politiske verv.