I den årlige medieundersøkelsen, som legges fram under Nordiske Mediedager i Bergen torsdag, er norske journalister, redaktører og publikum spurt om hvilke konsekvenser disse nedbemanningene får for det journalistiske innholdet.

Hele 69 prosent av journalistene mener nedbemanningene innebærer dårligere kvalitet på innholdet som formidles. Også mange redaktører deler denne oppfatningen — halvparten av disse mener nedbemanningene får konsekvenser for den journalistiske kvaliteten.

— Det kuttes i stoffområder, det produseres til flere plattformer, samtidig som mange opplever det blir mindre tid til å teste nye hypoteser, arrangere idédugnader, finne nok kilder, bearbeiding, kvalitetssikring og deskkontroll. Det har sin pris når det blir færre folk, sier Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag til Aftenposten.

Han understreker likevel at det fortsatt drives mye god kvalitetsjournalistikk rundt i redaksjonene. Blant publikum er det kun 24 prosent som svarer at den journalistiske kvaliteten blir vesentlig dårligere.

Medieundersøkelsen 2013 er utført av Respons Analyse, i samarbeid med Norsk Journalistlag og Redaktørforeningen. (©NTB)