— Situasjonen er kritisk i ebolarammede land i Vest-Afrika. Utbruddet akselererer fortsatt raskere enn responsen. Det trengs en dramatisk og rask oppskalering av innsatsen om utbruddet skal stanses, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Det nye bidraget på 89 millionerkroner bringer den samlede norske støtten til bekjempelse avebola til i overkant av 184 millioner kroner.

Norge tar nå kontakt med FN, den britiske regjeringen og andre relevante aktører med tilbud om å støtte deres operasjoner med personell og utstyr, opplyste han sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) på en felles pressekonferanse mandag.

— Detgjøres nå forberedelser for å kunne stille med lufttransportstøtte til frakt av personell og utstyr dersom det er behov for det, sier Søreide.

I tillegg vil isolatplasser ved Oslo universitetssykehus kunne benyttes dersom det oppstår behov for behandling av internasjonalt hjelpepersonell.

Fra før av er det etablert en evakueringsordning i tilfelle mistanke om ebolasmittede nordmenn i utlandet. De skal kunne fraktes hjem av sivile ambulansefly fra USA og andre land.