Et område på 500 meter ble evakuert rundt siloen søndag. Siloen inneholdt inntil 5.000 tonn brent kalt, og det var frykt for at den skulle velte, og at en etsende støvsky skulle ramme mennesker i nærheten.

Sikkerhetssonen ble etter hvert redusert til 150 meter, og nå er sperringene fjernet helt, opplyser Nord-Trøndelag politidistrikt. Trafikken går som normalt, og virksomhetene i området kan gjenoppta virksomheten.

En representant fra konstruktøren av siloen har inspisert stedet, og konklusjonen er at siloen står støtt. Det er ikke fare for at siloen skal rase sammen eller velte.

Siloen skal tømmes på et senere tidspunkt etter at den skadde silotoppen er sikret, opplyser politiet.

Det var en person i området som meldte ifra til politiet søndag morgen etter å ha hørt et smell fra industriområdet. Like etter varslet bedriften NorFraKalk selv politiet om hendelsen. Siloen hadde da kollapset i toppen.