Det viser tall i en undersøkelse fra Sparebank 1, skriver Adressavisa.

— Det har skjedd en ganske stor endring de siste årene. Tidligere var det sju av ti som klarte seg på egne bein når de etablerte seg, sier privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1.

Hjelpen kommer ofte ved at foreldre tar opp sikkerhet i sin egen bolig for at barna skal få lån, mens andre igjen hjelper med pengesummer.

Reite mener løsningen kan være å heve rammen for Boligsparing for ungdom (BSU), slik at flere ungdommer kan spare seg opp en større egenkapital med en gunstig rente.

Det viser seg også at 20 prosent av alle ferske boligkjøpere tar opp startlån.