Hva har du opplevd, min sønn?

Åpent brev til min sønn, veteran fra 1. kontingent i Kosovo.