Hovedforklaringen på den doblede veksten for økomelkebøndene er større tilskudd.

Fra 2007 til 2011 økte tilskuddene med 163.000 kroner til økobrukene. Det er 48.000 kroner mer enn til de konvensjonelle melkebrukene.

Melkeprisen har i samme periode økt 6 øre mer per liter for økologisk melk enn for konvensjonell melk. Økningen i melkeprisen utgjør nærmere 10.000 kroner, ifølge Nilf.Årsinntekten har økt med 30.000 kroner, eller 14 prosent, på konvensjonelle melkebruk og 64.000 kroner — en vekst på 30 prosent - på økologisk melkebruk i femårsperioden, viser Nilfs tall.

— Inntektene går mer opp på økologiske bruk enn på konvensjonelle. Siden 2007 har inntektsveksten vært dobbelt så stor på økobrukene. De ekstra tilskuddene økobønder får gjør lønnsomheten bedre, og de siste årene har tilskuddene til økobrukene økt langt mer enn til konvensjonelle, sier rådgiver Ole Kristian Stornes i Nilf til Nationen.

Nilfs tall viser også at konvensjonelle bruk har større gressavlinger enn økobruk, og at kjøttproduksjonen er større enn i økolandbruket.

— Økobøndene får så lite gress at de har vansker med å fylle melkekvoten og de fôrer svært få okser fram for slakt. De prioriterer å bruke gresset til kyrne. Det gir best lønnsomhet, sier Stornes.