• FORARGET: Marit Warncke i Bergens Nærinsgsåd akter ikke å se på at InterCity kommer før E 39. FOTO: ALEXANDER WORREN

- All makt ligger i Oslo