Andelen kvinner i Forsvaret i dag er ikke mer enn rundt 8 prosent, skriver Klassekampen.

Sjefsforsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har stått for undersøkelsene, som blir presentert i boken «Militære kvinner — Forsvarets akilleshæl?» som blir gitt ut i disse dager.

— Flere kvinner på mannsdominerte områder vil gi ny innsikt, nye perspektiver og problemløsing som kan fremme effektivitet og produktivitet, mener Steder.

Han peker på den maskuline kulturen som råder i Forsvaret når han blir bedt om å forklare problemet med å rekruttere kvinner.

— Mange jenter føler at de går på akkord med sine egne verdier hvis de hele tiden skal være «en av gutta», sier Steder.

Han mener Forsvaret bør bryte med kjønnsstereotypier og tradisjonelle idealer om streng disiplin.