• VITNER: Karl Heinrik Melle er leder for psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon. FOTO: Håvard Bjelland

Lederen stilte spørsmål til resten av kommisjonen. Ingen var uenige. - Bra, sa leder Karl Heinrik Melle.

Men selv ble Melle irritert da han leste rapporten fra de to første sakkyndige.