Årsaken er at Helsetilsynet, som i 2009 konkluderte med at mannen var en fare for sine pasienter, ikke har varslet sine utenlandske kolleger, skriver Dagbladet.

Han jobber nå som indremedisiner i hjemlandet ettersom han ikke kan jobbe som lege i Norge lenger. Han jobber daglig med kvinnelige pasienter.

Mannen har hele tiden benektet skyld, men ble dømt i både tingrett og lagmannsrett for overgrepene. Han ble også fratatt retten til å kalle seg lege og drive praksis i Norge.

Til Dagbladet sier mannen at han ikke har informert sine nye arbeidsgivere om dommen i Norge.

— Det er en privatsak. Tyskland er en rettsstat, ikke som Norge, sier legen.

Det finnes ikke noe felles autorisasjonssystem for leger i Europa, og mannen kan derfor fortsette som lege i Tyskland selv om han mistet autorisasjonen i Norge.

Direktør Jan-Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn bekrefter overfor avisen at norske myndigheter aldri har varslet sine tyske kolleger om tyske leger som er tatt for seksuelle overgrep i Norge.

Ifølge en oversikt avisen har utarbeidet har fire tyske leger mistet autorisasjonen på grunn av seksuelle overgrep i Norge siden 2009.