— Dersom avtalen mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene innebærer en totaløkning i rammen på 250 millioner kroner, så er det et skritt i riktig retning, sier Storberget.

Han sier at landbruksministerens opprinnelige forslag var langt dårligere, og at avtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene er betydelig nærmere Arbeiderpartiets forslag om en økning på 450 millioner kroner.

— Det er derfor grunn til å gi honnør til KrF og Venstre for at de nådde noe fram, sier Storberget, som samtidig understreker at det avgjørende er hvordan strukturen og fordelingen av pengene i oppgjøret er.

— Her må vi gå grundigere gjennom avtalen. Men det lover ikke godt at Fremskrittspartiet sier seg fornøyd med at de har fått gjennomslag for sine strukturendringer, sier han.

Storberget sier at årets prosess gir klare signaler for resten av stortingsperioden, hvor statens tilbud må funderes på Stortingets klare føringer.