Forbudet trer i kraft 1. juli mens elevene bare er i starten av en lang sommerferie. For dem som blir tatt i å bryte tobakksforbudet, vanker det nedsatt ordenskarakter, skriver Dagbladet.

De nye og strenge tobakksreglene gjelder både når elevene befinner seg på skolens område og utenfor, for eksempel på skoleveien og i forbindelse med turer og ekskursjoner i skolens regi.

Samtidig må skolens ansatte og besøkende bevege seg ut av skolens område for å bruke tobakk.

Regjeringspartiene ville i utgangspunktet begrense forbudet til kun å gjelde røyk fordi snus ikke skader andre enn den som bruker det selv. Saken ble behandlet i Stortinget forrige stortingsperiode.

— Vi hadde et annet syn, men forholder oss til at et flertall på Stortinget ønsker dette. Vi ville begrense det til røyk, men nå omfatter det all tobakk, sier helseminister Bent Høie (H).