• FIKK MEDHOLD: Borgarting lagmannsrett støtter tingrettsdommer Wenche E. Arntzen i at vitner fra Utøya ikke får høre hverandres forklaringer i retten. FOTO: SCANPIX

Forkastet anke fra vitner

Utøya-vitner får ikke høre hverandres forklaringer i terror-rettssaken.