27-åringen, som leder gruppen Profetens Ummah, ble varetektsfengslet lørdag 27. oktober. Han er fortsatt siktet for trusler mot to journalister, mot et sakkyndig vitne i en rettssak og mot jødene som folkegruppe.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, bekreftet tirsdag ettermiddag at Hussain er løslatt og er hjemme igjen.

— Det var ikke holdbart å fengsle noen ut fra deres samfunnsholdning, sier Elden til NTB.

Våkent øye

Kathrine Wold Kristoff ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet tar til etterretning at lagmannsretten i sin kjennelse skriver at den under samme tvil som tingretten hadde, har kommet til at faren for gjentakelse ikke er så sterk at fortsatt fengsling kan kreves.

— Vi etterforsker saken på samme måte som før, men nå har vi bedre tid på oss. Vi vil fortsette å ha et våkent øye på siktede og miljøet og vurdere gjentakelsesfaren. Han løslates nesten under tvil, sier Kristoff.

Hun sier politiet har tatt truslene alvorlig og handlet deretter.

Eidsberg

Oslo tingrett avslo først politiets begjæring om varetektsfengsling, men politiet fikk medhold i lagmannsretten. Avgjørelsen ble anket inn for Høyesterett, som i forrige uke avgjorde at det ikke var grunnlag for å holde 27-åringen videre varetektsfengslet. Høyesterett fastslo at begjæringen om fengsling var for dårlig begrunnet.

Tirsdag tok Borgarting lagmannsrett Høyesteretts vurdering til etterretning og bestemte formelt at islamisten skal løslates. Han har den siste tiden sittet i Indre Østfold fengsels høysikkerhetsavdeling i Eidsberg.

Fornøyd

Hussains advokat John Christian Elden legger ikke skjul på at han er fornøyd.

— Det var på tide at lagmannsretten skar gjennom. Man kan ikke fengsle personer fordi man frykter at de vil komme med radikale ytringer i fremtiden, sier 27-åringens advokat til Dagbladet.