• TROFÉ OG VERT: Hjorten er vertsdyr for flått. Erik Mjelde frå Kvinnherad er ein ivrig jeger og ein av høvesvis mange innbyggjarar i landets mest hjorterike kommune som har fått borreliasmitte. FOTO: PRIVAT

Lite kryp laga smertehelvete

Legane fann ikkje ut kva som feilte Erik Mjelde (64). Til slutt var smertene hans så intense at berre morfinsprøyter kunne hjelpa.