Har disse pillene gjort norske soldater syke?

Snart 19 år etter tjenesten har norske Irak-veteraner fortsatt ikke fått svar på hvilke seinskader den giftige Golfkrigen kan ha påført dem.