Godkjenner Breivik-diagnosen

Rettsmedisinsk konklusjon er klar.

Publisert Publisert

RAPPORTEN: De sakkyndige konkluderer med at Anders Behring Breivik har diagnosen paranoid schizofren. Foto: SCANPIX

  • NTB
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Den rettsmedisinske kommisjon går god for erklæringen av Anders Behring Breivik som paranoid schizofren.

— Det er ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen, skriver kommisjonen i sin avgjørelse som ble offentliggjort torsdag formiddag. Konklusjonen er undertegnet kommisjonens leder Karl Heinrik Melle.

Da de to rettsoppnevnte sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim leverte inn sin rettspsykiatriske erklæring 29. november, vakte det sterke reaksjoner da de konkluderte med at Anders Behring Breivik var utilregnelig.

Medierapporter om at flere av kommisjonens medlemmer skal ha vært kritiske til konklusjonene som blir trukket av de oppnevnte rettspsykiaterne, viste seg ikke å stemme. Kommisjonens godkjennelse av erklæringen er enstemmig.

Skal drøfte med Breivik

Psykiater Torgeir Husby og kollega Synne Sørheim har dermed fått godkjentstempel for øverste faglige hold. Husby vil likevel ikke kommentere slutningen torsdag og viser til han anser erklæringen og saksbehandlingen av den som taushetsbelagt.

Les også

- Breiviks mormor psykisk syk

Les også

3 av 7 kritiske til Breivik-rapport

Forsvarerne til Anders Behring Breivik mottok konklusjonen til Den rettsmedisinske kommisjon torsdag, og satte seg umiddelbart ned for å drøfte hvordan de skal forholde seg videre til diagnosen.

— Vi har akkurat informert vår klient om konklusjonen og skal drøfte den mer inngående med ham i fengselet i morgen, fredag, sier advokat Odd Ivar Grøn.

Breivik selv har tidligere slått seg til ro med diagnosen, ifølge hovedforsvarer advokat Geir Lippestad. Breivik skal ha fått forståelse av at mulighetene for gjentatte prøvinger av grunnlaget for diagnosen etter en rettskraftig dom vil gi flere muligheter til å spre sitt budskap enn om han skulle blitt dømt til fengselsstraff eller forvaring.

— Han har rasjonalisert for seg selv og sier nå at dette gir flere muligheter. Så han er ikke lenger skuffet eller lei seg over rapporten i seg selv, sa Lippestad et par dager etter at erklæringen forelå.

Paranoid schizofreni

I rapporten skriver de sakkyndige at Breivik lever i sitt eget vrangforestilte univers, og de mener alle hans tanker er styrt av dette. De sier Breivik har «bisarre» og «grandiose» vrangforestillinger, der han mener seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. Han ser seg også som utvalgt til å frelse sitt folk, ifølge de to sakkyndige.

Les også

- Jeg har sviktet som far

Diagnosen på Paranoid schizofreni og «total funksjonssvikt» innebærer at Breivik ikke kan dømmes til ordinær straff, men må overføres til tvungent psykisk helsevern.

Statsadvokat Inga Bejer Engh vil avvente å kommentere konklusjonen til kommisjonen overfor NTB. Hun har imidlertid tidligere påpekt muligheten lovverket gir for at Breivik på et senere tidspunkt drømmes til fengselsstraff om han skulle bli erklært frisk etter noen år under tvungent psykisk helsevern.

— Ikke uvanlig

Direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen ønsker ikke å kommentere selve konklusjonen, men er på generelt grunnlag ikke overrasket.

— Det er ikke uvanlig at kommisjonen kan ha mindre bemerkninger til en rapport uten at det får noen konsekvens for konklusjonen. Rent praktisk vil dette ikke ha noe å si for selve rettssaken. Bevisførselen vil være den samme, påtalemyndigheten må underbygge at han har gjort det han er tiltalt for, og det ville uansett ha blitt fokusert mye på hans psykiske helsetilstand, mener Langbach.

Partene i saken har fortsatt mulighet til å begjære en ny sakkyndigrapport, noe som det er opp til retten å avgjøre. Retten kan også på eget initiativ be om en egen rapport, og behøver heller ikke å rette seg etter konklusjonen i sakkyndigrapporten ettersom den kun er rådgivende.

Det er imidlertid svært sjeldent at en dommer velger å se bort fra en slik uttalelse.

Publisert