Utbyggingen av vindkraftprosjektet Dudgeon starter til havs i 2016. Innen den tid starter nå utbygging med legging av kabler og bygging av transformatorstasjon på land.

Den samlede investeringen er anslått til 1,5 milliarder britiske pund, eller om lag 15 milliarder kroner. Statkraft eier 30 prosent av prosjektet, og selskapets andel av investeringen blir dermed rundt 4,5 milliarder kroner. Statoil er operatør for Dudgeon-prosjektet og skal bidra med rundt 5,5 milliarder kroner.

Dudgeon skal være i full produksjon fra 2017.

Statoil og Statkraft har fra før et pågående samarbeid i havvindparken Sheringham Shoal i det samme havområdet. Denne parken ble offisielt åpnet av kronprins Haakon for snart to år siden.