— Når saksbehandlerne i Nav ser kandidater som relativt enkelt kan hjelpes, kan deres informasjon sendes over til bemanningsbyråer de har avtale med. Da kan Nav prioritere å bruke ressurser på dem som har lengre vei tilbake, sier Heggelund, som sitter i arbeidskomiteen på Stortinget, til Aftenposten.

Flere Nav-kontorer jobber slik allerede i dag, men Heggelund mener arbeidet bør formaliseres. Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav mener derimot en formalisering vil gi mer papirarbeid.

— Med den måten vi jobber på i dag vil dette ikke frigjøre, men kanskje heller spise ressurser, sier han til avisen.

Bemanningsbyrået Manpower mener imidlertid at et mer formelt samarbeid med Nav ville ha vært svært interessant.

— Dette er vårt håndverk. Nav har så mange utfordringer at det ikke ville være helt rart å tenke at den seriøse delen av bemanningsbransjen kunne gjøre en del av arbeidet mer effektivt, sier Manpowers HR-direktør Thor Simonsen.

Også konserndirektør Nino Vojvodic i Hamilton People mener en slik løsning er interessant. Men regjeringen kan ikke love at Heggelunds forslag blir konkretisert.

— Vi må se om bransjen også kan brukes mer aktivt enn i dag, men hvordan vi best gjør det er et spørsmål vi har bedt Nav-utvalget om å vurdere, sier statssekretær Thor Sættem (H) i Arbeidsdepartementet.