Det vil likevel sikre bøndene 3,5 prosent i inntektsvekst, på linje med gjennomsnittlig inntektsøkning for andre yrker.

Tilbudet innebærer at overføringene til landbruket kuttes med 250 millioner kroner, kombinert med en prisøkning 340 millioner kroner for landbruksvarer og at 60 millioner ubrukte kroner fra fjorårets oppgjør overføres til årets oppgjør.

— En provokasjon, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag. - Det er provoserende at regjeringen i sitt tilbud foreslår å ta overføringene til jordbruket ned, sier Merete Furuberg, leder i småbrukarlaget, i en pressemelding.

Forenkling

Det legges opp til en betydelig forenkling i årets oppgjør. Regjeringen varsler 30 små og store grep. Det innebærer blant annet at det innføres et felles kvotetak for enkeltforetak og samdriftsforetak på 1,2 millioner liter melk. Det betyr at foretakene kan bestå av inntil 150 melkekyr. Tilskuddsordningene endres også. Mens det tidligere er gitt mest i støtte for de første 16 melkekyrene, har tilskuddene gradvis blitt redusert opp til 51 kyr. For den 51. melkekuen er det ikke gitt tilskudd. Nå skal det gis samme tilskudd, uavhengig av antall melkekyr.

Det samme prinsippet innføres på arealtilskudd i kornproduksjonene. Nå vil arealtilskuddet være det samme, uavhengig av størrelsen. For sau vil tilskuddene flyttes fra støtte for å ha sau til støtte for å slakte sau. Det gjøres for å stimulere produksjonen.

Fjerner åtte tilskuddsordninger

Kraftfôrprisene skal være uendret, noe som, ifølge regjeringen, fører til at svineprodusenter kommer bedre ut av tilbudet fra staten enn det bøndene la opp til i sine krav.

Åtte tilskuddordninger blir fjernet, i følge tilbudet. Nå skal fruktprodusentene få tilskudd direkte, i stedet for at fruktlagrene får pengene. Tilskuddet til tidligpensjonering av bønder fjernes. Det er en ordning som ble innført for å lette generasjonsskiftet på gårdene. Tilskudd til kadaverhåndtering tas bort. Det samme skjer med ordningene for tap i epleproduksjonen.