Søndre Buskerud politidistrikt, som etterforsket saken, bestemte i midten av februar at hunden måtte bøte med livet, men vedtaket ble klaget inn til Politidirektoratet (POD) av politimannen som eier hunden.

Nå har Politidirektoratet (POD) bestemt at klagen ikke tas til følge, og at hunden må avlives.

Det er hensynet til den fornærmede jenten, hennes familie og andre naboer som har gjort at POD har kommet til at politihunden må avlives, til tross for at de mener den ikke er farligere enn andre skarptrente politihunder, skriver VG.

«Ved en avveining av hundens nytteverdi opp mot den utrygghetsfølelse som har oppstått på grunn av angrepet, finner Politidirektoratet at hensynet til borgernes utrygghetsfølelse må gå foran. Det vises til at utrygghetsfølelsen i forhold til hunden er begrunnet i en meget alvorlig hendelse der et barn ble påført vesentlig skade», heter det i vedtaket.