Et av Solberg-regjeringens første forslag etter at de blåblå overtok regjeringskontorene var å utvide antall salgsdager for Vinmonopolet. Forslaget får etter alt å dømme flertall i Stortinget, og flere kommuner og næringslivet selv hilser justeringen velkommen.

Men reaksjonene som har kommet inn i høringsrunden, viser at tonen er en helt annen i helsevesenet skriver Vårt Land.

Forslaget innebærer at det skal være mulig å handle inn vin og sprit også på dager før høytidsdager — som julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften - og på valgdager.

— Dette er egnet til å øke risikoen for alkoholmisbruk og problemer i julehøytiden, der behovet mange har for beskyttelse er stort, skriver Vinmonopolets direktør Kai G. Henriksen i sin høringsuttalelse.

Legeforeningen er bekymret for konsekvensene både for samfunnets alkoholforbruk og for signaleffekten forslaget gir, mens Helsedirektoratet tror endringene i åpningstidene kan være med på å oppheve skillet mellom sterkere og svakere grupper av alkoholdrikker.

Actus - paraplyorganisasjonen for aktører på rusfeltet - ber om at polutsalgene fortsatt må holdes stengt på julaften.