Helomvendingen kommer etter at Høyesterett onsdag ettermiddag avviste anken fra Breivik om saksbehandlingsfeil, melder TV 2.

— Etter at det ble kjent at Høyesterett har forkastet anken har han kommet fram til at han vil samarbeide med de to nye sakkyndige, sier hans forsvarer Geir Lippestad.

Han sier at Breivik er opptatt av å få fram hva han mener er feil med den første rapporten fra de sakkyndige.

— Han har hele tiden sagt at det er feil i den første rapporten. Han mener at 80 prosent av samtalene aldri har funnet sted. Derfor ønsker han å snakke med de nye sakkyndige under en forutsetning: At alt blir tatt opp på bånd, sier Lippestad

Forsvareren sier at samtalene med de nye sakkyndige kan starte så raskt som mulig.

Breivik og hans forsvarere anket Oslo tingretts avgjørelse 12. januar om å oppnevne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas som nye rettspsykiatrisk sakkyndige. Årsaken er at 33-åringen motsetter seg flere undersøkelser før rettssaken starter 16. april.

Anken ble avvist av Borgarting lagmannsrett, men Breivik anket videre til Høyesterett. Onsdag ble det klart at Høyesterett støtter Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i at dommerne i terrorsaken hadde anledning til å oppnevne nye sakkyndige.

— Dette betyr at sammenligningsgrunnlaget mellom de to rapportene blir så slik som mulig. Samtidig foreligger det ikke lenger grunnlag for tvangsobservasjon, sier Lippestad til VG Nett.