Lærerorganisasjonene og KS gikk hver til sitt torsdag ettermiddag, men var enige om at det fortsatt er mer å snakke om. Møtevirksomheten er preget av strengt hemmelighold — ingen andre enn de involverte vet hvilke muligheter som drøftes.

Uttaler seg ikke

— Partene er enige om ikke å uttale seg til mediene mens sonderingene pågår, uttalte kommunikasjonsrådgiver Marianne Fromreide i KS torsdag.

De fire lærerorganisasjonene møtte KS til det de kalte innledende sonderinger på Kommunenes Hus i Oslo torsdag klokken 13. Det er ifølge Kommunal Rapport grunn til å tro at partene vil forsøke å koble inn regjeringen på en eller annen måte, for å få hjelp til å finne en løsning. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ville torsdag ikke svare på om han har noe å tilby på disse konkrete punktene.

— Hvis vi har noe å gå på eller bidra med, så tar vi det med partene og ikke med pressen, sa Isaksen til NTB.

7.700 i streik

Mens lærerorganisasjonene sonderer med KS, fortsetter streiken for fullt. 2.200 nye lærere ble tatt ut i streik torsdag. Nytt er det at de yngste elevene ikke lenger er forskånet fra arbeidskonflikten. Totalt er nå rundt 7.700 lærere i streik.

Lærerne nektet å akseptere arbeidstidsavtalen som ble tilbudt av KS under forhandlingene og meklingen på forsommeren. Den innebærer pålegg om mer bundet tid på skolen, større makt til rektor i forvaltningen av lærernes arbeidstid og dårligere ordninger for lærere som pålegges å ta vikartimer for kollegaer.