Den tredje uka med rettsforhandlinger avsluttes fredag med partenes prosedyrer. Men først skal retten blant annet få høre vitneprovet fra faren til 38-åringen som er tiltalt i saken.

Han kommer trolig til å bli spurt ut om 38-åringen i sin alminnelighet og hva slags familieforhold sønnen vokste opp under, men trolig vil retten ha større interesse av å høre om faren kan kaste ytterligere lys over mannens mentale helse. Som kjent ønsker en av de tre rettspsykiatrisk sakkyndige å erklære mannen strafferettslig utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Kan slippe straff

Hvis retten finner at det er tilstrekkelig tvil rundt tiltaltes tilregnelighet, vil han bli erklært utilregnelig. Derfor har aktor også varslet mulighet for en påstand om at 38-åringen må dømmes til tvungent psykisk helsevern.

I løpet av to uker med bevisførsel er det blant annet kommet fram at 38-åringen fryktet at faren ville få ham tvangsinnlagt igjen. Faren skal også ha gjort en rekke forsøk på å nå sønnen over telefon, blant annet via flere av hans venner, de nærmeste dagene etter at Sigrid forsvant, uten å lykkes.

Dette er et tema statsadvokat Nina Prebe har drøftet med flere vitner uten å ha tilkjennegitt hvorfor hun finner det spesielt interessant.

Sakkyndige redegjør

Også Oslo-politiets hovedetterforsker i Sigrid-saken skal gi retten sitt vitneprov mandag og vil blant annet ta for seg 38-åringens mange skriverier på nettet og Facebook. Tiltalte har sin egen blogg, hvor han har skrevet ordrike og kraftige utfall mot blant annet politiet, systemet og psykiatrien.

Uka avsluttes med at de tre rettspsykiatrisk sakkyndige redegjør for sine erklæringer onsdag og torsdag. Nestleder Gunnar Johannessen i psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon, som har hatt innvendinger til den foreløpige erklæringen, skal være til stede. Da vil det også bli klart om de sakkyndige i løpet av hovedforhandlingen har endret syn på tilregnelighetsspørsmålet. (©NTB)