Her er «skrytelisten»

Disse institusjonene i statlig forvaltning er plassert andre steder enn Oslo-regionen av den rød-grønne regjeringen: