• UTESTENGT: BKK er blant investorane som har satsa pengar i Bajo Frio-kraftverket i Panama, med tanke på å selje klimakvotar. Staten vil ikkje lenger ha dei sterkt kritiserte kvotane frå prosjekt som dette. FOTO: Tor Høvik

Droppar omstridde klimakvotar

Regjeringa legg om politikken for kjøp av klimakvotar. Staten vil ikkje lenger ha kvotar frå gamle vass- og vindkraftanlegg.